Виховна  робота у ДНЗ “Львівський професійний ліцей залізничного транспорту” здійснюється  відповідно до річного плану роботи навчального закладу.

Визначаючи зміст і форми організації виховної діяльності у ліцеї, враховуємо пріоритетні напрями:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
 •  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
 •  формування мовної культури;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 • виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності;
 • формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;
 • формування екологічної культури людини, гармонії її стосунків з природою;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
 • формування у підлітків і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.


У ліцеї застосовуються різноманітні форми виховної роботи: тематичні вечори, екскурсії, виховні години, зустрічі з цікавими людьми, представниками правоохоронних органів, соціальних та медичних служб, проводяться заходи до державних та релігійних свят.

Ліцей має гуртожиток на 118 осіб.

Проживання в гуртожитку безоплатне.