Про ліцей 

         ДНЗ «Львівський професійний ліцей залізничного транспорту»  – державний навчальний заклад другого атестаційного рівня, який входить до системи професійно-технічної освіти.

          Головним завданням ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки у висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках .

Ліцей  здійснює підготовку кваліфікованих робітників відповідно до Свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України (серія РД №040646 від 08.02.2016 р.) та ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія ЛП №01681-000658 від 18.04.2017 р.).

Історія закладу 

Для задоволення потреб в робітничих кадрах  25.11.1944 року був створений навчальний заклад з тодішньою назвою ЖУ – 2 на базі  Львівського паровозовагоноремонтного заводу (сьогодні – ПРАТ «Львівський локомотиворемонтний завод».

Наказом Міністерства освіти України № 60 від 15.08.1961 року Залізничне училище № 2 було перейменовано на  Міське професійно – технічне училище № 1 м. Львова.

Наказом Львівського обласного управління професійно–технічної освіти від 13.08.1984 року № 328   училище було перейменовано в Середнє професійно–технічне училище № 1 м. Львова. В даному наказі було передбачено створення належної матеріально – технічної бази і відкриття груп з наданням повної загальної середньої освіти. Згідно Наказу Комітету професійної освіти  № 211 від 13.08.1996 року  вилучено із  назви училища  слово  «середнє»,  і  перейменовано в  Професійно – технічне училище № 1 м. Львова, з 17.10.2011р. наказом № 167 від 06.09.2011р. перейменовано на Державний навчальний заклад «Львівський професійний ліцей залізничного транспорту».