Обираючи професію, треба пам’ятати, що:

  • здійснювати цей відповідальний крок треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси;
  • розподіл професій на погані й хороші, цікаві і нецікаві, легкі і важкі – помилковий. Значення професії в житті людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до неї ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;
  • професію не слід вибирати «за компанію». Такий вибір тільки випадково буває вдалим;
  • не варто переносити своє ставлення до конкретної людини на її професію. Особиста симпатія чи антипатія до людини однієї професії ніяк не може свідчити про особисту придатність чи непридатність іншої людини до цієї професії;
  • інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані її складнощі;

Як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії ?

Універсальних рецептів немає, але радимо виконати послідовно такі дії :

  1. зберіть якнайбільше інформації про світ професій і визначте сферу діяльності, яка Вас цікавить;
  2. вивчіть самого себе, складіть уявлення про свої інтереси, здібності і нахили;

III. з’ясуйте, чи немає у Вас медичних протипоказань за обраною професією;

  1. знайдіть можливість зустрітися з представниками цієї професії і дізнатися, в якому навчальному закладі можна одержати необхідну кваліфікацію;
  2. з’ясуйте, чи користується обрана Вами професія попитом на ринку праці;

Проаналізуйте отримані відомості і, якщо у формулі «хочу-можу-треба» повторюватиметься одна і та ж професія, вибір зроблений правильно.

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Кваліфікація: 4 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та електроприладів, складні електромонтажні схеми з’єднань деталей та вузлів, технічні умови на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладі, читання креслень

ПОВИНЕН УМІТИ: розбирати, ремонтувати і складати складні деталі та вузли електромашин, електроприладів, електроапаратів в умовах тугих і ковзких посадок; з’єднувати деталі і вузли електромашин, електроприладів за складною схемою; заземлювати і занулювати електросилові установки; випробовувати відремонтовані електромашини, електроапарати та електроприладдя; складати дефектні відомості

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: роботи, що є загальними для усіх видів економічної діяльності та пов’язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування

СЛЮСАР З КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ

Кваліфікація: 2 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, призначення та принцип роботи приладів, механізмів, які ремонтує, схеми простих спеціальних регульованих установок; основні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів та способи вимірювання опорів в різни ланках кола; призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності та точності контрольно-вимірювального інструменту; основні відомості про допуски і посадки сорти а види антикорозійних мастил; найменування та маркування матеріалів і т.д.

ПОВИНЕН УМІТИ: ремонтувати, регулювати, випробувати та здавати прості магнітоелектричні, електромагнітні. Оптико-механічні та тепло вимірювальні прилади та механізми. Виконувати слюсарну обробку деталей за 12-14 квалітетами. Визначати причини та усувати несправності простих приладів.

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: підприємства різних галузей народного господарства

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Кваліфікація: 4 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в середовищі захисних газів і під шаром флюсу, особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі; основні закони електротехніки ; види дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення; основи знань по зварюваність металів; механічні властивості металів, які зварює і т.д.

ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей. Виконувати ручне, кисневе, плазмове, газове прямолінійне , фігурне різання бензорізальними та газорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і плазмо різальних машинах. Виконувати автоматичне і механізоване зварювання середньої складності та складний апаратів, вузлів, конструкцій і сплавів.

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: виробництво машин та устаткування, обробка металу, зварювальні роботи

СЛЮСАР-САНТЕХНІК

Кваліфікація: 3 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії, призначення та особливості ремонту санітарно-технічних трубопровідних систем центрального опалення, водо забезпечення, каналізації та водостоків; види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб та кріплень трубопроводів; правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетоном.

ПОВИНЕН УМІТИ: розбирати, ремонтувати й складати деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення, водозабезпечення, каналізації та водостоків; свердлити або пробивати отвори в конструкціях; нарізати різьби на трубах вручну; встановлювати та заправляти кріплення під трубопроводи та прилади; комплектувати труби і фасонні частини стояків

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: Ремонт в будинках та інших будівельних об’єктах систем опалення, вентиляції, водопровідних і каналізаційних мереж. Обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж та водостоків, водопровідного і санітарного устаткування.

СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ

Кваліфікація: 4 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання основних частин об’єктів рухомого складу, які ремонтує; будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу; систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення)

ПОВИНЕН УМІТИ: ремонтувати та виготовляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності); розбирати і складати основні вузли з різними типами посадок;визначати якість деталей і необхідний їх ремонт; притирати деталі; з’єднувати вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної; регулювати і випробувати зібрані вузли; складати дефектні відомості

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

Кваліфікація: 2 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні заходи виконання робіт з розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів та машин; основи слюсарної справи; призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; найменування, маркування і правила застосування мастил, мийних речовин, металів і змазок; основи електротехніки; читання креслень простих вузлів і механізмів устаткування, агрегатів та машин

ПОВИНЕН УМІТИ: розбирати, ремонтувати, складати та випробувати прості вузли і механізми устаткування, агрегатів та машин. регулювати просте устаткування, агрегати і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; виконувати слюсарне оброблення деталей за І2-І4-м квалітетами (5-7-м класами точності); промивати, чистити, змащувати деталі та знімати заливання; виконувати роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних верстатах; шабрити деталі за допомогою механізованого інструменту; виготовляти прості пристрої для ремонту і складання;працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності.

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: Слюсарні та складальні роботи у виробництві машин та устаткування, автомобілів та інших транспортних засобів.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Кваліфікація: 4 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів і т.д.

ПОВИНЕН УМІТИ: ремонт і регулювання блокувань електромагнітних та електромеханічних, перевіряти. Ремонтувати і встановлювати електрофільтри, розбирати, складати з усуненням пошкоджень електродвигуни асинхронні потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад 1000 кВт, перевіряти та усувати несправності в електромагнітному проводі реле часу і т.д.

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: . Переробна промисловість. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

ЕЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

Кваліфікація: 3 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Монтаж, демонтаж, огляд, вимір, перевірку стану, ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, які підвішені на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, які підключені до цих мереж; виконує електромонтажні роботи у складі бригади зі зняттям напруги та заземленням; вимірює довжину прогонів; монтаж і демонтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розгортанням на трасі та з використанням електричних, пневматичних та такелажних пристроїв і механізмів; перевіряє та регулює приводи перемикачів. Заготовляє заміс бетонну; установлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі; виконує відновлювальні роботи під час різних атмосферних умов.

ПОВИНЕН УМІТИ: ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, які обслуговуються, та способи їх усунення; схему живлення і секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанції (дільниці), яка обслуговується; будову усіх елементів пристроїв, що обслуговуються, та їх призначення; навантаження, що допускаються на проводах; ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи стикування та кріплення проводів; порядок огородження під час роботи на контактній мережі; Правила улаштування та технічної експлуатації контактної мережі, відповідно до кола своїх обов’язків; принцип роботи залізничного зв’язку.

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА: Залізничний транспорт, міський електротранспорт.

ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

Кваліфікація: 4 розряд

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пасажирських вагонів всіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного обладнання; будову СКНБ (система контролю нагрівання букс пасажирського вагону), СПС (системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення. Будову і порядок обслуговування приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, кондиціонерів повітря, протипожежного обладнання; правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх при аварійних ситуаціях; всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі безкоштовних, та правила проїзду за цими документами; правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО) і т.д.

ПОВИНЕН УМІТИ: забезпечувати високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку при аварійній обстановці; навішувати на вагон порядкові номери й маршрутні дошки; наглядати за технічним станом вагону, приладів опалення, освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря та холодильних установок; регулювати роботу примусової вентиляції, установок кондиціювання повітря, приладів освітлення і приладів опалення в залежності від температури зовнішнього повітря і населеності вагону; стежити за роботою електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням букс за допомогою приладу СКНБ і т.д.

Сфера професійного використання випускника: Залізничний транспорт.

ОГЛЯДАЧ-РЕМОНТНИК ВАГОНІВ

Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати: будову вагонів і контейнерів та правила технічної експлуатації; правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів; правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів; правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку; правила оформлення технічної документації; поїзні сигнали й порядок огородження поїздів; шаблони, які застосовуються; вимірювальний інструмент і правила користування ним; порядок позначення хвоста поїзда.

Повинен уміти: технічно обслуговувати контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів або збереженню рухомого складу та вантажів, які перевозяться; визначати дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом; здійснювати заходи із забезпечення збереження вантажних вагонів і контейнерів, запобігати пошкодженню їх під час маневрових робіт і виконання вантажно-розвантажувальних операцій;здійснювати технічний огляд електро-радіообладнання пасажирських вагонів; оформляти технічну документацію на пошкоджений рухомий склад; технічно обслуговувати контейнери і т.д.

Сфера професійного використання випускника: Залізничний транспорт

КОВАЛЬ НА МОЛОТАХ І ПРЕСАХ

Кваліфікація: 3 розряд

Повинен знати: будову молотів, пресів, нагрівальних печей, підіймальних механізмів, які обслуговує; прийоми кування, правила устаткування та пристроїв до роботи; припуски на оброблення та допуски на поковки; кувальні властивості металу; властивості та режим нагрівання та кування вуглецевих та легованих сталей; правила користування приладами для визначення температури нагрівання.

Повинен уміти: кувати прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок (крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям до 8МН (800тс); виконувати роботи зі згинання, протягування, висаджування та правки деталей; виготовляти простий та середньої складності ковальський інструмент; виконувати розковування труб вил під молотом; штампувати в підкладних штампах; виконувати ковальське зварювання та наварювання простих деталей; відрубувати гарячий метал; складати заготовки під молотом.

Сфера професійного використання випускника: Виконання ковальських робіт в усіх галузях народного господарства.

ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

Кваліфікація: 4 розряд

Повинен знати: будову і кінематичні схеми свердлильних, токарних, фрезерних, та шліфувальних верстатів різних типів;

правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які обслуговує; конструктивні особливості й правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; геометрію, заточування, доведення, установлення, маркування та основні властивості матеріалів, нормального й спеціального різального інструменту; основи знань про абразивний інструмент; вимоги з електротехніки; правила перевірки шліфувальних кругів на міцність; квалітети і параметри шорсткості (класи точності й чистоти оброблення), технічне креслення і т.д.

Повинен уміти: обробляти деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності) застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв; обробляти деталі на свердлувальних верстатах за 6-9-м квалітетами (1-3-м класами точності) із застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв;обробляти деталі на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 7-8-м квалітетами (2-м класом точності) з застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв;нарізати різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах і т.д.

Сфера професійного використання випускника: Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.